วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

รถอีแต๋นพลังงานชีวมวล

ขายรถอีแต๋น อู่สมหมายการช่าง
ขายรถอีแต๋น อู่สมหมายการช่าง

เมื่อ วันที่ 24 สิงหาคม 2552 เวลา 10.00 – 12.00 น. สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 (ส่วนกลาง) จากกรุงเทพฯ วันที่ 26 สิงหาคม 2552 เวลา 13.00 น. สถานีโทรทัศน์ช่อง 5 และช่องทีวีไทย และวันที่ 27 สิงหาคม 2552 เวลา 9.30 น. ช่อง NBT เข้าถ่ายทำสารคดีเกษตรเกี่ยวกับนวัตกรรม “รถอีแต๋นพลังงานชีวมวล” เพื่อนำไปเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนที่สนใจ และเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงและผลงานวิจัย โดย ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพลังงาน ให้สัมภาษณ์ว่า รถอีแต๋น เป็นรถอีกประเภทหนึ่งที่มีการใช้งานกันมากในกลุ่มเกษตรกรชาวนาและชาวไร่ เป็นรถที่คนไทยได้ดัดแปลงนำเอาชิ้นส่วนจากรถยนต์ 4 ล้อ ขนาดเล็กมาประกอบร่วมกับเครื่องยนต์การเกษตรโดยมีสายพานเป็นอุปกรณ์ส่งถ่าย กำลัง เครื่องยนต์รถอีแต๋นส่วนใหญ่ใช้น้ำมันดีเซล จากการประเมินทั้งประเทศ พบว่า มีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงถึง 1,200 ล้านลิตร/ปี ซึ่งรถอีแต๋นก็เป็นส่วนหนึ่งการใช้เชื้อเพลิง ดังนั้นถ้ามีเทคโนโลยีที่ลดการใช้น้ำมันดีเซลในรถอีแต๋นลงได้ ก็จะเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายการซื้อน้ำมันดีเซลของเกษตรกร การนำน้ำมันดีเซลมาใช้ร่วมกับโปรดิวเซอร์แก๊สเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะลดการ ใช้น้ำมันดีเซลลง โดยโปรดิวเซอร์แก๊ส คือ แก๊สชีวมวลที่เกิดจากการนำเอาเศษไม้ ถ่าน หรือวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร มาเผาแปรสภาพให้เป็นแก๊สต่อการใช้งานร่วมกับเครื่องยนต์ โดยเทคโนโลยีโปรดิวเซอร์แก๊สที่ติดตั้งกับอีแต๋นมีส่วนประกอบหลัก 4 ส่วน คือ เครื่องผลิตโปรดิวเซอร์แก๊สชุดระบายความร้อนและกรองทำความสะอาด ชุดปรับส่วนผสมอากาศ และเครื่องยนต์ดีเซล เมื่อประเมินอัตราความสิ้นเปลื้องน้ำมันดีเซลเปรียบเทียบดีเซล คิดเป็นผลการประหยัดน้ำมันดีเซลเฉลี่ยได้ 40% และต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถอีแต๋นจะขึ้นอยู่กับราคาของน้ำมันดีเซล และถ่านไม้เป็นหลัก ซึ่งถ้าเกษตรกรหรือหน่วยงานใดที่ต้องการนำเอาเทคโนโลยีนี้ไปใช้งาน ควรที่จะสามารถผลิตถ่านไม้ได้เองในราคาต้นทุนที่ต่ำและใช้ควบคู่กับน้ำมันไบ โอดีเซล
ที่มา:ศูนย์วิจัยพลังงานม. แม่โจ้้

ขายรถอีแต๋น อู่สมหมายการช่าง
ขายรถอีแต๋น อู่สมหมายการช่าง

สนใจสอบถามราคาและรายละเอียด รถอีแต๋นทุกรุ่น เพิ่มเติมได้ที่คุณน้อย 089-8477246 

หรือที่แฟนเพจfacebook 

https://www.facebook.com/etaenfarmtractor